Radíme VámRadíme Vám

Pro více informací nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

DALŠÍ RADY

Nabídka služeb společnosti AKRIBIT INTEPS s.r.o.

Společnosti AKRIBIT INTEPS s.r.o. provádí přípravu staveb, oprav a rekonstrukcí včetně zpracování podkladů pro zajištění těchto prací:

 • zpracování investičního záměru
 • spolupráci při vedení procesu EIA
 • spolupráci při zpracování dokumentace pro územní řízení a jeho vedení
 • spolupráci při zpracování projektu pro stavební řízení a jeho vedení
 • zpracování podkladů pro výběrové řízení zhotovitelů včetně spolupráce při výběrovém řízení
 • spolupráce při uzavírání obchodních vztahů s účastníky výstavby
 • spolupráci při zpracování realizačních projektů zejména POV a harmonogramu
 • zpracování dílčích detailních harmonogramů jednotlivých etap díla
 • zpracování programu před-komplexních, komplexních, zkušebního provozu vč.garančních zkoušek
 • zpracování harmonogramů pro odstavení agregátů, včetně plynových prací
 • přímé řízení prací včetně koordinace činností všech účastníků výstavby
 • řízení PKZ , KZ, ZP a garančních zkoušek
 • řízení zkušebního provozu
 • vedení přejímacího řízení včetně sepsání soupisů vad a nedodělků a jejich odstraňování, vedení evidence 'víceprací a méněprací'
 • sestavení závěrečných protokolů případně prezentace
 • překlady technických textů z a do anglického jazyka

Potřebujete další informace?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám se vším pomůžeme!

AKRIBIT INTEPS s.r.o. © 2011  |  Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo Bluecity.cz s.r.o. - specialisté na systémy pro cestovní agentury a kanceláře